Ampe kìm kẹp đa năng DT3266L – NJTY 3266TD – 119.000đ – 245.000đ

NJTY

giá tham khảo 119.000đ – 245.000đ