Cảm biến nhiệt độ – bộ số THERMOSTAT tủ lạnh ATB – C134 – F133 – R132 – DR131-35.000đ

Cảm biến nhiệt độ

– bộ số THERMOSTAT tủ lạnh

ATB – C134

– F133

– R132

– DR131

giá tham khảo 35.000đ