Sensor nhiệt đầu nhựa – đầu đồng 5K 10K 15K 20K – cảm biến đầu dò mặt lạnh điều hoà nhiệt độ sensor đơn-9.000đ

Sensor nhiệt đầu nhựa – đầu đồng 5K 10K 15K 20K – cảm biến đầu dò mặt lạnh điều hoà nhiệt độ

giá tham khảo 9.000đ